srpski | english

office@professionalmedic.com
profesionalmedic | +381 62 279888

 

        
         Početna


         Multi-parametar


         Uređaji za anesteziju


         Defibrilator


         Centralna stanica


         Operacioni stolovi


         ECG uređaj


         Telemetrija


         Hiruška svetla


         Veterina


         Pokazatelji životnih funkcija


         Plafonsko napajanje


         OEM uređaji


         Radiologija


         Parni stelrilizaroti, autoklavi

         i ostale mašine za pranje

         instrumenata


         Potrošni materijal

         za anesteziju


         Potrošni materijal

         za monitoring


         Centralni razvod gasova

         O2, N2O, CO2, Air


         Bolnički kreveti, akušerski

         stolovi, bolnički nameštaj


         NUOVA

         Novosti februar 2013


         Kontakt


       Profesional Medic  Telemetrija


      TMS-6016
     
Telemetrijski sistem za praćenje
 

TMS-6016 radi zajedno sa HIPERVISOR VI centralnim sistemom za praćenje. TMS-6016 pruža fleksibilno rešenje za praćenje CCU, ICU, ER i drugih parametara za mobilne srčane bolesnike kojima je potrebno stalno praćenje. Moćan antenski sistem obezbeđuje visoku komunikacijsku preciznost i pokriva širok ugao oblasti u bolnicama.

 

- Sposobna za praćenje 16 pacijenata zajedno sa jednim CMS
- Fiksni i fleksibilni izbor režima praćenja u zavisnosti od Vaših zahteva
- Telemetrija pacijenta se može videti korišćenjem BeneView serije monitora
- Nurse Call i Event dugmad omogućavaju pacijentima da pozovu medicinsko osoblje kad god je potrebno
- AA baterije su znatno jeftinije i obezbeđuju do 96 sati radnog vremena
- Moćne mogućnosti za skladištenje podataka koristi od
HIPERVISOR VI CMS
- Podesivi nivoa alarma značajno pomoći da se smanji nepotrebnu buku alarma i na taj način umanji neprijatnost
kod medicinskog osoblja i pacijenata

 Uputstvo za upotrebu         Brošura                

 

Profesional Medic d.o.o. | Karađorđeva 124a, 11307 RITOPEK, Srbija | tel: +381 11 8063701, +381 62 279888