srpski | english

office@professionalmedic.com
profesionalmedic | +381 62 279888

 

        
         Početna


         Multi-parametar


         Uređaji za anesteziju


         Defibrilator


         Centralna stanica


         Operacioni stolovi


         ECG uređaj


         Telemetrija


         Hiruška svetla


         Veterina


         Pokazatelji životnih funkcija


         Plafonsko napajanje


         OEM uređaji


         Radiologija


         Parni stelrilizaroti, autoklavi

         i ostale mašine za pranje

         instrumenata


         Potrošni materijal

         za anesteziju


         Potrošni materijal

         za monitoring


         Centralni razvod gasova

         O2, N2O, CO2, Air


         Bolnički kreveti, akušerski

         stolovi, bolnički nameštaj


         NUOVA

         Novosti februar 2013


         Kontakt


       Profesional Medic  Potrošni materijal za anesteziju


HUM je osnovan decembra 1995. godine od strane upravnog direktora ove kompnije Dietmar Uhlenbruch-a i smeštena je u Linenu.

HUM je snabdevač medicinske opreme i delova za anesteziju, inhalatore, medicinske opreme za hitnu pomoć i monitoring pacijenata. Dugogodišnja prizvodnja kompnije HUM garantuje kvalitet.

Airway mask

Aspirators

Bacterial and viral filters

SIlicone and PVC Manual Resuscitators
Brošura  
Brošura  
Brošura  
Brošura  
Tubing systems Catheter Mounts
Expendable supplies
Portable/Mobile standing oxygen devices
Brošura  
Brošura  
Brošura  
 

Profesional Medic d.o.o. | Karađorđeva 124a, 11307 RITOPEK, Srbija | tel: +381 11 8063701, +381 62 279888