srpski | english

office@professionalmedic.com
profesionalmedic | +381 62 279888

 

        
         Početna


         Multi-parametar


         Uređaji za anesteziju


         Defibrilator


         Centralna stanica


         Operacioni stolovi


         ECG uređaj


         Telemetrija


         Hiruška svetla


         Veterina


         Pokazatelji životnih funkcija


         Plafonsko napajanje


         OEM uređaji


         Radiologija


         Parni stelrilizaroti, autoklavi

         i ostale mašine za pranje

         instrumenata


         Potrošni materijal

         za anesteziju


         Potrošni materijal

         za monitoring


         Centralni razvod gasova

         O2, N2O, CO2, Air


         Bolnički kreveti, akušerski

         stolovi, bolnički nameštaj


         NUOVA

         Novosti februar 2013


         Kontakt


       Profesional Medic  ECG uređaj


      DECG-03A
     
Elektrokardiograf
 

- Automatsko EKG merenje i analiza
- Auto-podešava osnovne za optimizaciju pozicije štampanja
- Puna digitalna obrada
- Toplotni rekorder sa visokom rezolucijom štampanja
- Radno vreme do 4 sata baterija 
- Auto / ručni režim rada
- Skladišti i čuva podatke za 100 pacijenata 

 Uputstvo za upotrebu         Brošura                

 

Profesional Medic d.o.o. | Karađorđeva 124a, 11307 RITOPEK, Srbija | tel: +381 11 8063701, +381 62 279888