srpski | english

office@professionalmedic.com
profesionalmedic | +381 62 279888

 

        
         Početna


         Multi-parametar


         Uređaji za anesteziju


         Defibrilator


         Centralna stanica


         Operacioni stolovi


         ECG uređaj


         Telemetrija


         Hiruška svetla


         Veterina


         Pokazatelji životnih funkcija


         Plafonsko napajanje


         OEM uređaji


         Radiologija


         Parni stelrilizaroti, autoklavi

         i ostale mašine za pranje

         instrumenata


         Potrošni materijal

         za anesteziju


         Potrošni materijal

         za monitoring


         Centralni razvod gasova

         O2, N2O, CO2, Air


         Bolnički kreveti, akušerski

         stolovi, bolnički nameštaj


         NUOVA

         Novosti februar 2013


         Kontakt


       Profesional Medic  Centralna stanica


      Hypervisor VI
     
Centralni sistem za praćenje
 

Centralni sistem za praćenje (CMS) Hypervisor VI ima za cilj da sprovede centralizovano praćenje vitalnih znakova i informacije sa više monitora i / ili telemetrijski predajnik preko žičanog ili bežičnog LAN-a u bolnicama ili medicinskim ustanovama. Nije namenjen za kućnu upotrebu.

CMS se sastoji od moćnog sistemskog softvera i komponenti računara visokih performansi.

On gradi mrežu za praćenje povezivanja, prati i telemetriju predajnika. Prikupljanja, obrade, analize i dobijanje informacija dolazi od monitora i telemetrijskih predajnika, CMS može da postigne centralizovani nadzor nad više pacijenata, kako bi se u velikoj meri promovisala efikasnost i kvalitet praćenja rada.


- poveže do 32 monitora koji podržavaju CMS ili CMS + mreža protokola

- poveže do 32 telemetrijskih predajnika

- podržava (1-16 kreveta) podešavanje frekvencije bilo kog kreveta od strane svakog sistema telemetrijskog praćenja

- podržava režim prikaza više-ekran, uključujući i dva osnovna prikaza i više sekundarnih prikaza; podržava daljinski prikaz velikog ekrana

- može da prikaže informacije sa 16 monitora u jednom ekranu i 32  da prati u dva ekrana

- omogućava vam da nedvosmisleno vidite pojedinačno svakog pacijenta

- podržava umrežavanje između više CMSs i "Daljinski CMS"

- omogućava vam da pregledate i do 240 sati kretanja podataka za svakog pacijenta na forumu

- omogućava vam da pregledate do 720 alarmnih događaja za svakog na vezi pacijenta

- obezbeđuje zvučne i vizuelne alarme

- obezbeđuje funkcije proračuna leka, tabele proračuna titracije, hemodinamike izračunavanja, izračunavanja oksigenacije, izračunavanja ventilacije i renal izračunavanje

- obezbeđuje funkciju za snimanje, štampanje i čuvanje podataka

- podržava žičane i bežične mreže.

 Uputstvo za upotrebu         Brošura                

 

Profesional Medic d.o.o. | Karađorđeva 124a, 11307 RITOPEK, Srbija | tel: +381 11 8063701, +381 62 279888