srpski | english

office@professionalmedic.com
profesionalmedic | +381 62 279888

 

        
         Početna


         Multi-parametar


         Uređaji za anesteziju


         Defibrilator


         Centralna stanica


         Operacioni stolovi


         ECG uređaj


         Telemetrija


         Hiruška svetla


         Veterina


         Pokazatelji životnih funkcija


         Plafonsko napajanje


         OEM uređaji


         Radiologija


         Parni stelrilizaroti, autoklavi

         i ostale mašine za pranje

         instrumenata


         Potrošni materijal

         za anesteziju


         Potrošni materijal

         za monitoring


         Centralni razvod gasova

         O2, N2O, CO2, Air


         Bolnički kreveti, akušerski

         stolovi, bolnički nameštaj


         NUOVA

         Novosti februar 2013


         Kontakt


       Profesional Medic  Plafonsko napajanje


      HyPort Series
     
Plafonsko napajanje
 

Napredak u medicinskoj tehnologiji znači da su oblasti kao što su OR i ICU opremljen sa moćnim uređajima. Da biste dobili najviše iz njih, postigli efikasan proces rada, i konačno da bi pacijenati imali koristi, stručnjaci treba da nađu rešenja koja organizuju sve uređaje na optimalan način.

HiPort Serija Plafon Suppli Unit omogućava poboljšan pristup pacijentu, veću kliničku efikasnost i bolju negu pacijenta, od podizanja opreme sa poda i pozicioniranja gde god je potrebno. Njegov modularni dizajn omogućava maksimalnu fleksibilnost u različitim prostorima a ergonomski dizajn zahteva manje napora od medicinskog osoblja za brzo i precizno pozicioniranje.

 Uputstvo za upotrebu         Brošura                

 

Profesional Medic d.o.o. | Karađorđeva 124a, 11307 RITOPEK, Srbija | tel: +381 11 8063701, +381 62 279888